02 กรกฎาคม 2556

การตรวจสอบและประเมินผล

ภาพถ่าย

          เมื่อ ๒ ก.ค.๕๖ ทหารใหม่ผลัดที่ ๑/๕๖ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๒ บชร.๓ เข้ารับการตรวจสอบและประเมินผล หลังฝึกจบครบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ ๒ เดือน ตั้งแต่เข้ารับราชการเมื่อ ๑ พ.ค.๕๖ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลจากส่วนกลาง (การประเมินผลจะทำการประเมินทั้งผู้ฝึกและผู้เข้ารับการฝึก) หลังการประเมินผลทหารใหม่จะได้ลาพักกลับไปเยี่ยมญาติ ๑๐ วัน  ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น